HappyTime - Nền tảng Quản lý và Gia tăng trải nghiệm nhân viên

Tối ưu chi phí quản lý và giữ chân nhân sự với HappyTime

Tự động hóa tất cả các hoạt động chấm công, đơn từ, tính lương, truyền thông nội bộ, team building trong cùng 1 hệ thống
Hơn 1000 doanh nghiệp tin tưởng sử dụng HappyTime

1000+ doanh nghiệp tin tưởng sử dụng

Hơn cả một phần mềm nhân sự, HappyTime mang đến

Dành cho Nhân sự

Dành cho Quản lý

Dành cho Nhân viên

Giảm 70% thời gian tổng hợp công, tính lương
Không còn các công việc liên quan đến giấy tờ

Dùng thử miễn phí và tùy chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu công ty

chỉ từ3.500VND
/ nhân viên/ tháng
  • Tích hợp mọi chức năng cần thiết để Quản lý và Gia tăng trải nghiệm nhân viên
  • Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ dùng cho cả quản lý và nhân viên
  • Gạt bỏ nỗi lo đối soát đơn từ, tổng hợp bảng công và tính lương thủ công hàng tháng
  • Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ theo mô hình điện toán đám mây, an toàn, bảo mật tuyệt đối

HappyTime qua góc nhìn báo chí

Nền tảng quản lý và gia tăng trải nghiệm nhân viên
Tối ưu chi phí quản lý và giữ chân nhân sự với HappyTime
Tự động hóa tất cả các hoạt động chấm công, đơn từ, tính lương, truyền thông nội bộ, team building trong cùng 1 hệ thống
Được sử dụng bởi
1000+ doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn
Hơn cả một phần mềm nhân sự, HappyTime mang đến
Dành cho Nhân sự
Dành cho Quản lý
Dành cho Nhân viên
Giảm 70% thời gian tổng hợp công, tính lương
Không còn các công việc liên quan đến giấy tờ
Trọn bộ giải pháp trên cùng một hệ thống
Quản lý hồ sơ nhân sự
Lịch làm việc và chấm công
Quản lý đơn từ
Tính lương tự động
Truyền thông nội bộ
HappyGame
HappyHealth
Dùng thử miễn phí và tùy chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu công ty
chỉ từ
3.500VND
/ nhân viên/ tháng
  • Tích hợp mọi chức năng cần thiết để Quản lý và Gia tăng trải nghiệm nhân viên
  • Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ dùng cho cả quản lý và nhân viên
  • Gạt bỏ nỗi lo đối soát đơn từ, tổng hợp bảng công và tính lương thủ công hàng tháng
  • Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ theo mô hình điện toán đám mây, an toàn, bảo mật tuyệt đối
HappyTime qua góc nhìn báo chí
Nền tảng quản lý và gia tăng trải nghiệm nhân viên